BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip


REJESTR ZMIAN


Lista zmian 1 - 30 z 2419 znalezionych.

Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >> 
LpPo zmianieOperacjaData / godzinaUżytkownik
-29 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy \"pielęgniarka\"-oferta pracy Nr 9/2017 dodano publikację 2017-08-25 11:01 bwozny
-28 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy \"Pielęgniarka\"-oferta pracy 9/2017 dodano publikację 2017-08-21 14:45 bwozny
-27 Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta 9/2017 dodano publikację 2017-08-02 12:08 bwozny
-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Świadczenie usług w zakresie świadczeń kompleksowej obsługi polegającej na przeglądach, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP.02.17 zmodyfikowano publikację 2017-07-21 13:48 mkida
-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na \\\"Świadczenie usług w zakresie świadczeń kompleksowej obsługi polegającej na przeglądach, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu\" ZAP.02.17 dodano publikację 2017-07-21 13:47 mkida
-24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu konkursowym na \"Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla RCKiK w Raciborzu\" 05.K.17 dodano publikację 2017-07-21 13:45 mkida
-23 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta pracy nr 8/2017 zmodyfikowano publikację 2017-07-21 9:00 bwozny
-22 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko \"kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego\" - oferta pracy nr 8/2017 dodano publikację 2017-07-21 8:59 bwozny
-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \" Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK ...\" 10.17 dodano publikację 2017-07-17 12:43 mkida
-20 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta pracy 8/2017 dodano publikację 2017-07-17 12:01 bwozny
-19 Konkurs na świadczenie usług badań laboratoryjnych dla RCKiK w Raciborzu 05.K.17 zmodyfikowano publikację 2017-07-14 11:47 mkida
-18 Pytania i odpowiedzi do postępowania konkursowego na świadczenie usług badań laboratoryjnych dla RCKiK w Raciborzu 05.K.17 dodano publikację 2017-07-14 11:46 mkida
-17 Zaproszenie do składania ofert na \"Świadczenie usług w zakresie świadczeń kompleksowej obsługi polegającej na przeglądach, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu\" ZAP.02.17 dodano publikację 2017-07-13 13:14 mkida
-16 Informacja z otwarcia ofert na "Tankowanie oleju nap?dowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 13.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:05 mkida
-15 Pytania i odpowiedzi do post?powania na "Dostaw? filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 12.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:05 mkida
-14 Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty na "Dostaw? filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 12.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:05 mkida
-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostaw? odczynników, materia?ów zu?ywalnych i eksploatacyjnych oraz dzier?awa urz?dze? wraz z systemem ich sterowania niezb?dnych do przeprowadzenia bada? RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV ca?kowicie automa usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:05 mkida
-12 Informacja z otwarcia ofert na "Dostaw? filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 12.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:05 mkida
-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostaw? mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materia?ów zu?ywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzier?aw? analizatorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:05 mkida
-10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "?wiadczenie us?ug w zakresie kompleksowej obs?ugi urz?dze? elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Ter... ZAP.01.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:05 mkida
-9 Informacja z otwarcia ofert na "Dostaw? mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materia?ów zu?ywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzier?aw? analizatorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:05 mkida
-8 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Tankowanie oleju nap?dowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 13.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:05 mkida
-7 Informacja z otwarcia ofert na " Dostaw? odczynników i akcesoriów zu?ywalnych wraz z dzier?aw? automatycznych analizatorów do bada? z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do bada?..." 10.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:05 mkida
-6 Pytania i odpowiedzi II do post?powania na "Dostaw? mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materia?ów zu?ywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzier?aw? analizatorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:04 mkida
-5 Pytania i odpowiedzi do post?powania na "Dostaw? mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materia?ów zu?ywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzier?aw? analizatorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:04 mkida
-4 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostaw? filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 12.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:04 mkida
-3 Pytania i odpowiedzi do post?powania na " " Dostaw? odczynników i akcesoriów zu?ywalnych wraz z dzier?aw? automatycznych analizatorów do bada? z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do bada?..." 10.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:04 mkida
-2 Zaproszenie do sk?adania ofert na "?wiadczenie us?ug w zakresie kompleksowej obs?ugi urz?dze? elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych od. w Rybniku, Wodzis?awiu ?l. i Jastrz?biu Zd."ZAP usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:04 mkida
-1 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostaw? mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materia?ów zu?ywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzier?aw? analizatorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 11.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:04 mkida
0 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na " Dostaw? odczynników i akcesoriów zu?ywalnych wraz z dzier?aw? automatycznych analizatorów do bada? z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do bada? konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu" usuniÄ?to publikacjÄ? 2017-07-13 13:04 mkida
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >> 

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik