BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip


REJESTR ZMIAN


Lista zmian 1 - 30 z 2613 znalezionych.

Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >> 
LpPo zmianieOperacjaData / godzinaUżytkownik
-29 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 9/2018 dodano publikację 2018-06-19 13:46 bwozny
-28 Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 06.18 dodano publikację 2018-06-19 10:17 mkida
-27 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu\" 07.18 dodano publikację 2018-06-14 11:17 mkida
-26 Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 12/2018 dodano publikację 2018-06-13 13:37 bwozny
-25 Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko kierowca - oferta pracy 11/2018 dodano publikację 2018-06-13 13:35 bwozny
-24 Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko technika analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 10/2018 dodano publikację 2018-06-13 13:31 bwozny
-23 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elekrtycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz w Terenowych Oddziałach w Rybniku, Wodzisłąwiu Śl. i Jastrzębiu Zd. ZAP.03.18 dodano publikację 2018-06-13 11:13 mkida
-22 Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 06.18 dodano publikację 2018-06-13 11:03 mkida
-21 Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę roztworu 4% cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla RCKiK w Raciborzu" 05.18 zmodyfikowano publikację 2018-06-08 14:11 mkida
-20 Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawę roztworu 4% cytynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla RCKiK w Raciborzu\" 05.18 dodano publikację 2018-06-08 14:09 mkida
-19 Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 9/2018 dodano publikację 2018-06-08 9:52 bwozny
-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostaw? odczynników wraz z dzier?aw? analizatora do bada? biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzier?aw? analizatora do bada? immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu" 04.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:12 mkida
-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostaw? odczynników i dzier?aw? analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-cz??ciowym ró?nicowaniem leukocytów dla Terenowych Oddzia?ów w Rybniku, Wodzis?awiu ?l?skim oraz Jastrz?biu Zdrój&qu usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-16 Zawiadomienie o ponownym uniewa?nieniu czynno?ci oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert w post?powaniu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkni?tym dla RCKiK w Raciborzu" 02.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-15 Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa odczynników wraz z dzier?aw? analizatora do bada? biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzier?aw? analizatora do bada? immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu" 04.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-14 Informacja z otwarcia ofert na "Dostaw? odczynników i dzier?aw? analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-cz??ciowym ró?nicowaniem leukocytów dla Terenowych Oddzia?ów w Rybniku, Wodzis?awiu ?l?skim oraz Jastrz?biu Zdrój" 03.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-13 Pytania i odpowiedzi do post?powania na "Dostawa odczynników wraz z dzier?aw? analizatora do bada? biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzier?aw? analizatora do bada? immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu" 04.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-12 Pytania i odpowiedzi do post?powania na "Dostaw? odczynników i dzier?aw? analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-cz??ciowym ró?nicowaniem leukocytów dla Terenowych Oddzia?ów w Rybniku, Wodzis?awiu ?l?skim oraz Jastrz?biu Zdrój" 03.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkni?tym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-10 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa odczynników wraz z dzier?aw? analizatora do bada? biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzier?aw? analizatora do bada? immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu" 04.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-9 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostaw? odczynników i dzier?aw? analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-cz??ciowym ró?nicowaniem leukocytów dla Terenowych Oddzia?ów w Rybniku, Wodzis?awiu ?l?skim oraz Jastrz?biu Zdrój" 03.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-8 Zawiadomienie o uniewa?nieniu czynno?ci oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert w post?powaniu na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkni?tym dla RCKiK w Raciborzu" 02.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-7 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkni?tym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-6 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkni?tym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-5 Informacja z otwarcia ofert "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkni?tym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:11 mkida
-4 Pytania i odpowiedzi II do post?powania na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkni?tym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:10 mkida
-3 Pytania i odpowiedzi do post?powania na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkni?tym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-06-07 9:10 mkida
-2 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 06.18\" dodano publikację 2018-06-07 9:09 mkida
-1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 02.18 dodano publikację 2018-06-07 8:46 mkida
0 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawę roztworu 4% cytynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla RCKiK w Raciborzu\" 05.18 dodano publikację 2018-05-28 14:55 mkida
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >> 

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik