BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip


REJESTR ZMIAN


Lista zmian 1 - 30 z 2573 znalezionych.

Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >> 
LpPo zmianieOperacjaData / godzinaUżytkownik
-29 Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim oraz Jastrzębiu Zdrój\" 03.18 dodano publikację 2018-04-20 11:04 mkida
-28 Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu\" 04.18 dodano publikację 2018-04-17 13:00 mkida
-27 Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim oraz Jastrzębiu Zdrój\" 03.18 dodano publikację 2018-04-12 13:03 mkida
-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.18 zmodyfikowano publikację 2018-04-12 11:53 mkida
-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \\\"Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 02.18 dodano publikację 2018-04-12 11:52 mkida
-24 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu\" 04.18 dodano publikację 2018-04-10 12:59 mkida
-23 Rachunek zysków i strat za lata 2014 - 2015 oraz bilans za ww. lata dodano publikację 2018-04-10 10:13 eurbinska
-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie konserwacji, przegl?du i naprawy urz?dze? klimatyzacyjnych w budynku RCKiK w Raciborzu" ZAP.02.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostaw? czekolady dla Regionalnegpo Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborz" 01.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-20 Zaproszenie do sk?adania ofert na "Wykonanie konserwacji, przegl?du i naprawy urz?dze? klimatyzacyjnych w budynku RCKiK w Raciborzu" ZAP.02.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-19 Informacja z otwarcia ofert na "Dostaw? czekolady dla Regionalnegpo Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborz" 01.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-18 Pytania i odpowiedzi do post?powania na "Dostaw? czekolady dla Regionalnegpo Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborz" 01.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-17 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostaw? czekolady dla Regionalnegpo Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborz" 01.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostaw? kie?basy ?l?skiej do grzania w ilo?ci 4 000kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" ZAP.01.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-15 Og?osznie konkursu ofert dla lekarzy na udzielania ?wiadcze? zdrowotnych K.08.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-14 Zaproszenie do sk?adania ofert na "Dostaw? kie?basy ?l?skiej do grzania w ilo?ci 4 000kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" ZAP.01.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostaw? komputerów przeno?nych - notebook w ilo?ci 5 sztuk dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 17.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-12 Informacja z otwarcia ofert na "Dostaw? komputerów przeno?nych - notebook w ilo?ci 5 sztuk dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 17.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-11 Rozstrzygni?cie konkursu ofert na lekarzy na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych K.08.2017-UNIEWA?NIENIE usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikaj?cych z dzia?alno?ci Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 15.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:35 mkida
-9 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostaw? komputerów przeno?nych - notebook w ilo?ci 5 sztuk dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 17.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:34 mkida
-8 Rozstrzygni?cie konkursu ofert na lekarzy na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych K.07.2017-UNIEWA?NIENIE usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:34 mkida
-7 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikaj?cych z dzia?alno?ci Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 15.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:34 mkida
-6 Og?osznie konkursu ofert dla lekarzy na udzielania ?wiadcze? zdrowotnych K.07.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:34 mkida
-5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na "Dostaw? kie?basy do grzania w ilo?ci 4 000kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" ZAP.03.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:34 mkida
-4 Rozstrzygni?cie konkursu ofert na lekarzy na udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych K.06.2017-UNIEWA?NIENIE usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:34 mkida
-3 Zaproszenie do sk?adania ofert na "Dostaw? kie?basy do grzania w ilo?ci 4 000kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" ZAP.03.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:34 mkida
-2 Og?osznie konkursu ofert dla lekarzy na udzielania ?wiadcze? zdrowotnych K.06.17 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-04-09 13:34 mkida
-1 Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko-asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 6/2018 dodano publikację 2018-04-09 10:37 bwozny
0 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Terenowych Oddziałów w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim oraz Jastrzębiu Zdrój\" 03.18 dodano publikację 2018-04-06 15:11 mkida
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >> 

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik