BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip


REJESTR ZMIAN


Lista zmian 1 - 30 z 2729 znalezionych.

Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >> 
LpPo zmianieOperacjaData / godzinaUżytkownik
-29 Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko informatyk - oferta pracy 23/2018 dodano publikację 2018-12-10 14:38 bwozny
-28 Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 22/2018 dodano publikację 2018-12-10 14:37 bwozny
-27 Przetarg nieograniczony na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 14.18 dodano publikację 2018-12-07 13:16 mkida
-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla RCKiIK w Raciborzu\" 11.18 dodano publikację 2018-12-07 9:21 mkida
-25 Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla RCKiIK w Raciborzu\" 11.18 dodano publikację 2018-12-05 14:48 mkida
-24 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K/02/2018 dodano publikację 2018-12-05 11:48 mkida
-23 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 13.18 dodano publikację 2018-12-03 15:02 mkida
-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI\" 12.18 dodano publikację 2018-11-30 12:24 mkida
-21 Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI\" 12.18 dodano publikację 2018-11-26 14:26 mkida
-20 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI\" 12.18 dodano publikację 2018-11-20 12:21 mkida
-19 Struktura organizacyjna zmodyfikowano publikację 2018-11-19 11:02 eurbinska
-18 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy sprzątaczka w Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim-oferta pracy Nr 20/2018 dodano publikację 2018-10-26 14:48 bwozny
-17 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy sprzątaczka w siedzibie Centrum-oferta pracy Nr 21/2018 dodano publikację 2018-10-24 10:20 bwozny
-16 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystent Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej-oferta pracy Nr 19/2018 dodano publikację 2018-10-19 9:22 bwozny
-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku\" 10.18 dodano publikację 2018-10-18 14:37 mkida
-14 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-sprzątaczka w siedzibie Centrum - oferta pracy 21/2018 dodano publikację 2018-10-18 13:26 bwozny
-13 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-sprzątaczka w Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim - oferta pracy 20/2018 dodano publikację 2018-10-18 11:57 bwozny
-12 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 19/2018 dodano publikację 2018-10-18 11:52 bwozny
-11 Og?oszenie o uniewa?nieniu post?powania na "Dostaw? energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddzia?u w Rybniku" 08.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-10 Pytania i odpowiedzi do post?powania na "Dostaw? energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddzia?u w Rybniku" 08.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-9 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostaw? energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddzia?u w Rybniku" 08.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników wraz z materia?ami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezb?dnymi do wykonania 330 oznacze? czynnika VIII metod? chromogenn? oraz wykonania bada? Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzier?aw? usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-7 Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa odczynników wraz z materia?ami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezb?dnymi do wykonania 330 oznacze? czynnika VIII metod? chromogenn? oraz wykonania bada? Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzier?aw? ..ZAP.05.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-6 Og?oszenie- zapytanie ofertowe na "Dostawa odczynników wraz z materia?ami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezb?dnymi do wykonania 330 oznacze? czynnika VIII metod? chromogenn? oraz wykonania bada? Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzier?aw? ..ZAP.05.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "?wiadczenie us?ug w zakresie ?widczenia kompleksowej obs?ugi polegaj?cej na konserwacji, naprawach oraz remontach urz?dze? ch?odniczych posiadanych przez RCKiK w tym w Terenowych oddzia?ach" ZAP usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników i akcesoriów zu?ywalnych wraz z dzier?aw? automatycznych analizatorów do bada? z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do bada? konsultacyjnych dla RCKiK ..." usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-3 Zaproszenie do sk?adania ofert na "?wiadczenie us?ug w zakresie ?widczenia kompleksowej obs?ugi polegaj?cej na konserwacji, naprawach oraz remontach urz?dze? ch?odniczych posiadanych przez RCKiK w tym w Terenowych oddzia?ach" ZAP.04.2018 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-2 Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "?wiadczenie us?ug bada? laboratoryjnych dla RCKiK w Raciborzu" 01.K.2018 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-1 Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa odczynników i akcesoriów zu?ywalnych wraz z dzier?aw? automatycznych analizatorów do bada? z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do bada? konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu" 07.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
0 Zaproszenie do z?o?enia oferty w post?powani-" Konkursie na ?wiadzcenie us?ug bada? laboratoryjnych" 01/K/2018 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >> 

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik