BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip


REJESTR ZMIAN


Lista zmian 1 - 30 z 2715 znalezionych.

Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >> 
LpPo zmianieOperacjaData / godzinaUżytkownik
-29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku\" 10.18 dodano publikację 2018-10-18 14:37 mkida
-28 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-sprzątaczka w siedzibie Centrum - oferta pracy 21/2018 dodano publikację 2018-10-18 13:26 bwozny
-27 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-sprzątaczka w Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim - oferta pracy 20/2018 dodano publikację 2018-10-18 11:57 bwozny
-26 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 19/2018 dodano publikację 2018-10-18 11:52 bwozny
-25 Og?oszenie o uniewa?nieniu post?powania na "Dostaw? energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddzia?u w Rybniku" 08.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-24 Pytania i odpowiedzi do post?powania na "Dostaw? energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddzia?u w Rybniku" 08.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-23 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostaw? energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddzia?u w Rybniku" 08.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników wraz z materia?ami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezb?dnymi do wykonania 330 oznacze? czynnika VIII metod? chromogenn? oraz wykonania bada? Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzier?aw? usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-21 Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa odczynników wraz z materia?ami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezb?dnymi do wykonania 330 oznacze? czynnika VIII metod? chromogenn? oraz wykonania bada? Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzier?aw? ..ZAP.05.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-20 Og?oszenie- zapytanie ofertowe na "Dostawa odczynników wraz z materia?ami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezb?dnymi do wykonania 330 oznacze? czynnika VIII metod? chromogenn? oraz wykonania bada? Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzier?aw? ..ZAP.05.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:37 mkida
-19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "?wiadczenie us?ug w zakresie ?widczenia kompleksowej obs?ugi polegaj?cej na konserwacji, naprawach oraz remontach urz?dze? ch?odniczych posiadanych przez RCKiK w tym w Terenowych oddzia?ach" ZAP usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników i akcesoriów zu?ywalnych wraz z dzier?aw? automatycznych analizatorów do bada? z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do bada? konsultacyjnych dla RCKiK ..." usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-17 Zaproszenie do sk?adania ofert na "?wiadczenie us?ug w zakresie ?widczenia kompleksowej obs?ugi polegaj?cej na konserwacji, naprawach oraz remontach urz?dze? ch?odniczych posiadanych przez RCKiK w tym w Terenowych oddzia?ach" ZAP.04.2018 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-16 Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "?wiadczenie us?ug bada? laboratoryjnych dla RCKiK w Raciborzu" 01.K.2018 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-15 Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa odczynników i akcesoriów zu?ywalnych wraz z dzier?aw? automatycznych analizatorów do bada? z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do bada? konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu" 07.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-14 Zaproszenie do z?o?enia oferty w post?powani-" Konkursie na ?wiadzcenie us?ug bada? laboratoryjnych" 01/K/2018 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa zestawów jednorazowego u?ytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzier?aw? urz?dzenia do na?wietlania dla RCKiK w Raciborzu" 06.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostaw? roztworu 4% cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesi?cy dla RCKiK w Raciborzu" 05.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zaproszenie do sk?adania ofert na ?wiadczenie us?ug w zakresie kompleksowej obs?ugi urz?dze? elekrtycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz w T. O.w Rybniku, Wodzis??wiu ?l. i Jastrz?biu Zd." ZAP.03.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-10 Pytania i odpowiedzi do post?powania na "Dostawa odczynników i akcesoriów zu?ywalnych wraz z dzier?aw? automatycznych analizatorów do bada? z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do bada? konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu" 07 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-9 Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa zestawów jednorazowego u?ytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzier?aw? urz?dzenia do na?wietlania dla RCKiK w Raciborzu" 06.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-8 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa odczynników i akcesoriów zu?ywalnych wraz z dzier?aw? automatycznych analizatorów do bada? z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do bada? konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu" 0 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-7 Zaproszenie do sk?adania ofert na ?wiadczenie us?ug w zakresie kompleksowej obs?ugi urz?dze? elekrtycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz w Terenowych Oddzia?ach w Rybniku, Wodzis??wiu ?l. i Jastrz?biu Zd. ZAP.03.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:36 mkida
-6 Pytania i odpowiedzi do post?powania na "Dostawa zestawów jednorazowego u?ytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzier?aw? urz?dzenia do na?wietlania dla RCKiK w Raciborzu" 06.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:35 mkida
-5 Informacja z otwarcia ofert na "Dostaw? roztworu 4% cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesi?cy dla RCKiK w Raciborzu" 05.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:35 mkida
-4 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa zestawów jednorazowego u?ytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzier?aw? urz?dzenia do na?wietlania dla RCKiK w Raciborzu" 06.18" usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:35 mkida
-3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkni?tym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:35 mkida
-2 Og?oszenie przetargu nieograniczonego na "Dostaw? roztworu 4% cytynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesi?cy dla RCKiK w Raciborzu" 05.18 usuniÄ?to publikacjÄ? 2018-10-12 14:35 mkida
-1 Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku\" 10.18 dodano publikację 2018-10-12 14:34 mkida
0 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla RCKiIK w Raciborzu\" 11.18 dodano publikację 2018-10-11 9:44 mkida
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >> 

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik