BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip

RCKiK
 Dane teleadresowe
 Godziny pracy
 Struktura organizacyjna
 Przedmiot działania
 Kompetencje
 Oddziały Terenowe
 Kto jest kim?
Organy Centrum
 Władze
 Kompetencje
Prawo i Finanse
 Statut
 Regulamin
 Majątek
 Ogłoszenia i przetargi
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elekrtycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz w T. O.w Rybniku, Wodzisłąwiu Śl. i Jastrzębiu Zd." ZAP.03.18
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK ...\" 07.18
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 02.18
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 06.18
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawę roztworu 4% cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla RCKiK w Raciborzu\" 05.18
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Świadczenie usług w zakresie świdczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w tym w Terenowych oddziałach\" ZAP.04.2018
       Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę roztworu 4% cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla RCKiK w Raciborzu" 05.18
       Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu\" 07.18
       Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 06.18
       Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla RCKiK w Raciborzu\" 01.K.2018
       Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu\" 07.18
       Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 06.18\"
       Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawę roztworu 4% cytynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla RCKiK w Raciborzu\" 05.18
       Ogłoszenie- zapytanie ofertowe na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 330 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzierżawą ..ZAP.05.18
       Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok
       Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu\" 07.18
       Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 06.18
       Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elekrtycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz w Terenowych Oddziałach w Rybniku, Wodzisłąwiu Śl. i Jastrzębiu Zd. ZAP.03.18
       Zaproszenie do składania ofert na \"Świadczenie usług w zakresie świdczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w tym w Terenowych oddziałach\" ZAP.04.2018
       Zaproszenie do złożenia oferty w postępowani-\" Konkursie na świadzcenie usług badań laboratoryjnych\" 01/K/2018
 Podstawa prawna
 Sprawozdania
       Rachunek zysków i strat za lata 2014 - 2015 oraz bilans za ww. lata
       Wytyczne do sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej
             Wytyczne do sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej
 Zarządzenia
       Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w RCKiK oraz wprowadzenia rejestru kontaktów z klientami zewnętrznymi
       Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie zwrotu kosztów przysługującego honorowemu dawcy krwi
 Praca
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 15/2018
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 9/2018
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-kierowca - oferta pracy 11/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystent Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej-oferta pracy Nr 13/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystent Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej-oferta pracy Nr 9/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystent w Dziale Laboratoryjnym-oferta pracy Nr 8/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy kierowca-oferta pracy Nr 11/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 12/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy pielęgniarka-oferta pracy Nr 15/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy technik analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich-oferta pracy Nr 10/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy technik analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich-oferta pracy Nr 14/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy technik analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich-oferta pracy Nr 17/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 13/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 9/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 16/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko kierowca - oferta pracy 11/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 12/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy nr 15/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko technika analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 10/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko technika analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 14/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko technika analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 17/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko technika analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 18/2018
Działalność
 Załatwianie spraw
 Praktyki studenckie
Archiwa danych
 Rejestry
 Informacje nieudostępnione
Menu użytkowe
 Instrukcja obsługi
 Redaktorzy bip'u

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik