BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip

RCKiK
 Dane teleadresowe
 Godziny pracy
 Struktura organizacyjna
 Przedmiot działania
 Kompetencje
 Oddziały Terenowe
 Kto jest kim?
Organy Centrum
 Władze
 Kompetencje
Prawo i Finanse
 Statut
 Regulamin
 Majątek
 Ogłoszenia i przetargi
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawę kiełbasy śląskiej do grzania w ilości 4 000kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" ZAP.01.18
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawę komputerów przenośnych - notebook w ilości 5 sztuk dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 17.17
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 15.17
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na \"Dostawę kiełbasy do grzania w ilości 4 000kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" ZAP.03.17
       Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawę komputerów przenośnych - notebook w ilości 5 sztuk dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 17.17
       Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawę komputerów przenośnych - notebook w ilości 5 sztuk dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 17.17
       Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 15.17
       Ogłosznie konkursu ofert dla lekarzy na udzielania świadczeń zdrowotnych K.06.17
       Ogłosznie konkursu ofert dla lekarzy na udzielania świadczeń zdrowotnych K.07.17
       Ogłosznie konkursu ofert dla lekarzy na udzielania świadczeń zdrowotnych K.08.17
       Rozstrzygnięcie konkursu ofert na lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.06.2017-UNIEWAŻNIENIE
       Rozstrzygnięcie konkursu ofert na lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.07.2017-UNIEWAŻNIENIE
       Rozstrzygnięcie konkursu ofert na lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.08.2017-UNIEWAŻNIENIE
       Zaproszenie do składania ofert na \"Dostawę kiełbasy do grzania w ilości 4 000kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" ZAP.03.17
       Zaproszenie do składania ofert na \"Dostawę kiełbasy śląskiej do grzania w ilości 4 000kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" ZAP.01.18
 Podstawa prawna
 Sprawozdania
       Wytyczne do sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej
             Wytyczne do sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej
 Zarządzenia
       Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w RCKiK oraz wprowadzenia rejestru kontaktów z klientami zewnętrznymi
       Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie zwrotu kosztów przysługującego honorowemu dawcy krwi
 Praca
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy "Lekarz" - oferta pracy Nr 11/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy "Pielęgniarka"-oferta pracy 5/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy "Pomoc laboratoryjna"-oferta pracy 6/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy "Sprzątaczka"-oferta pracy 1/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy "Sprzątaczka"-oferta pracy 2/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy ASYSTENT w Dziale Zapewnienia Jakości-oferta pracy 10/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta pracy 7/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta pracy 8/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy \"Pielęgniarka\"-oferta pracy 9/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy\" Lekarz\"-oferta pracy Nr 12/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy\" Pracownik Działu Preparatyki\"-oferta pracy Nr 13/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta pracy nr 8/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy nr 3/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy nr 4/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pielęgniarka"-oferta pracy Nr 5/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pomoc laboratoryjna"-oferta pracy Nr 6/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "sprzątaczka"-oferta pracy Nr 1/2017 i Nr 2/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ASYSTENT w Dziale Zapewnienia Jakości-oferta pracy Nr 10/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 12/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 14/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy pracownik Działu Preparatyki-oferta pracy Nr 15/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy \"lekarz\"-oferta pracy Nr 11/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy \"lpracownik Działu Preparatyki\"-oferta pracy Nr 13/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy \"pielęgniarka\"-oferta pracy Nr 9/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent - oferta 10/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta 7/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta 8/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta 12/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta 14/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 11/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta 3/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta 4/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta 5/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta 9/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pomoc laboratoryjna - oferta 6/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy "sprzątaczka"-oferta pracy Nr 1/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy "sprzątaczka"-oferta pracy Nr 2/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko-pracownik Działu Ekspedycjii - oferta pracy 1/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko-pracownik Działu Preparatyki - oferta pracy 13/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko-pracownik Działu Preparatyki - oferta pracy 15/2017
Działalność
 Załatwianie spraw
 Praktyki studenckie
Archiwa danych
 Rejestry
 Informacje nieudostępnione
Menu użytkowe
 Instrukcja obsługi
 Redaktorzy bip'u

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik