BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip

RCKiK
 Dane teleadresowe
 Godziny pracy
 Struktura organizacyjna
 Przedmiot działania
 Kompetencje
 Oddziały Terenowe
 Kto jest kim?
Organy Centrum
 Władze
 Kompetencje
Prawo i Finanse
 Statut
 Regulamin
 Majątek
 Ogłoszenia i przetargi
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę kiełbasy śląskiej do grzania w ilości 3 500 kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ZAP.01.2019
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 13.18
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI\" 12.18
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 14.18
       Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników - POJEMNIKI POTRÓJNE\" 01.19
       Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 13.18
       Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 14.18
       Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K.03.2018
       Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K.04.2018
       Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K/02/2018
       Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników - POJEMNIKI POTRÓJNE\" 01.19
       Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 13.18
       Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI\" 12.18
       Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 02.19
       Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok
       Przetarg nieograniczony na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 14.18
       Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników - POJEMNIKI POTRÓJNE\" 01.19
       Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI\" 12.18
       Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 14.18
       Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 02.19
       Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K/02/2018
       Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K/03/2018
       Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K/04/2018
       Zapytanie ofertpowe na Dostawę kiełbasy śląskiej do grzania w ilości 3 500 kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ZAP.01.2019
 Podstawa prawna
 Sprawozdania
       Bilans za 2016-2017
       Rachunek zysków i strat za lata 2014 - 2015 oraz bilans za ww. lata
       Wytyczne do sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej
             Wytyczne do sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej
 Zarządzenia
       Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w RCKiK oraz wprowadzenia rejestru kontaktów z klientami zewnętrznymi
       Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie zwrotu kosztów przysługującego honorowemu dawcy krwi
 Praca
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 15/2018
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 3/2019
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 7/2019
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko sprzątaczka - oferta pracy 5/2019
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko technik analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich - oferta pracy 18/2018
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 19/2018
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 9/2018
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-kierowca - oferta pracy 11/2018
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta pracy 25/2018
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-sprzątaczka w siedzibie Centrum - oferta pracy 21/2018
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko-sprzątaczka w Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim - oferta pracy 20/2018
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na zastępstwo na stanowisko informatyk - oferta pracy 2/2019
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystent Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej-oferta pracy Nr 13/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystent Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej-oferta pracy Nr 16/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystent Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej-oferta pracy Nr 19/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystent Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej-oferta pracy Nr 9/2018
       Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy kierownik działu techniczno-gospodarczego-oferta pracy Nr 25/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystent w Dziale Laboratoryjnym-oferta pracy Nr 8/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy asystent w Dziale Zapewnienia Jakości-oferta pracy Nr 24/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy kierowca-oferta pracy Nr 11/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 1/2019
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 12/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 22/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 4/2019
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy lekarz-oferta pracy Nr 6/2019
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy pielęgniarka-oferta pracy Nr 15/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy pielęgniarka-oferta pracy Nr 26/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy pielęgniarka-oferta pracy Nr 3/2019
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy sprzątaczka w siedzibie Centrum-oferta pracy Nr 21/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy sprzątaczka w siedzibie Centrum-oferta pracy Nr 5/2019
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy sprzątaczka w Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim-oferta pracy Nr 20/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy technik analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich-oferta pracy Nr 10/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy technik analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich-oferta pracy Nr 14/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy technik analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich-oferta pracy Nr 17/2018
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy technik analityki medycznej w Pracowni Analiz Lekarskich-oferta pracy Nr 18/2018
       Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na stanowisko informatyk-oferta pracy Nr 2/2019
       Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na stanowisko pracy informatyk-oferta pracy Nr 23/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Zapewnienia Jakości - oferta pracy 24/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 13/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 9/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 16/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko asystent w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy 19/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko kierowca - oferta pracy 11/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta pracy 25/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 1/2019
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 12/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 22/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 4/2019
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 6/2019
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko lekarz - oferta pracy 9/2019
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy nr 15/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy nr 26/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy nr 3/2019
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy nr 7/2019
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko sprzątaczka w siedzibie Centrum - oferta pracy nr 21/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko sprzątaczka w siedzibie Centrum - oferta pracy nr 5/2019
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko sprzątaczka w Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim - oferta pracy nr 20/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko technika analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 10/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko technika analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 14/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko technika analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 17/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko technika analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy 18/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko informatyk - oferta pracy 2/2019
       Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko informatyk - oferta pracy 23/2018
       Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko informatyk - oferta pracy 8/2019
Działalność
 Załatwianie spraw
 Praktyki studenckie
Archiwa danych
 Rejestry
 Informacje nieudostępnione
Menu użytkowe
 Instrukcja obsługi
 Redaktorzy bip'u

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik