BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip

RCKiK
 Dane teleadresowe
 Godziny pracy
 Struktura organizacyjna
 Przedmiot działania
 Kompetencje
 Oddziały Terenowe
 Kto jest kim?
Organy Centrum
 Władze
 Kompetencje
Prawo i Finanse
 Statut
 Regulamin
 Majątek
 Ogłoszenia i przetargi
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \" Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK ...\" 10.17
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 13.17
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu konkursowym na \"Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla RCKiK w Raciborzu\" 05.K.17
       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Świadczenie usług w zakresie świadczeń kompleksowej obsługi polegającej na przeglądach, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu" ZAP.02.17
       Konkurs na świadczenie usług badań laboratoryjnych dla RCKiK w Raciborzu 05.K.17
       Pytania i odpowiedzi do postępowania konkursowego na świadczenie usług badań laboratoryjnych dla RCKiK w Raciborzu 05.K.17
       Zaproszenie do składania ofert na \"Świadczenie usług w zakresie świadczeń kompleksowej obsługi polegającej na przeglądach, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w Raciborzu\" ZAP.02.17
 Podstawa prawna
 Sprawozdania
       Wytyczne do sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej
             Wytyczne do sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej
 Zarządzenia
       Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w RCKiK oraz wprowadzenia rejestru kontaktów z klientami zewnętrznymi
       Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie zwrotu kosztów przysługującego honorowemu dawcy krwi
 Praca
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy "Pielęgniarka"-oferta pracy 5/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy "Pomoc laboratoryjna"-oferta pracy 6/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy "Sprzątaczka"-oferta pracy 1/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy "Sprzątaczka"-oferta pracy 2/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta pracy 7/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta pracy 8/2017
       Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy \"Pielęgniarka\"-oferta pracy 9/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta pracy nr 8/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy nr 3/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta pracy nr 4/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pielęgniarka"-oferta pracy Nr 5/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pomoc laboratoryjna"-oferta pracy Nr 6/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "sprzątaczka"-oferta pracy Nr 1/2017 i Nr 2/2017
       Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy \"pielęgniarka\"-oferta pracy Nr 9/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta 7/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego - oferta 8/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta 3/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta 4/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta 5/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pielęgniarka - oferta 9/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pomoc laboratoryjna - oferta 6/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy "sprzątaczka"-oferta pracy Nr 1/2017
       Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy "sprzątaczka"-oferta pracy Nr 2/2017
Działalność
 Załatwianie spraw
 Praktyki studenckie
Archiwa danych
 Rejestry
 Informacje nieudostępnione
Menu użytkowe
 Instrukcja obsługi
 Redaktorzy bip'u

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik