BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip

 

Kompetencje


Cele, zadania i kompetencje Regionalnego CentrumZgodnie z rozdziałem 3.statutu, cele i zadania RCKiK w Raciborzu:

1. Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki
oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia
w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne
produkty lecznicze.
2. Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;
2) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;
3) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
4) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności
w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym
zakresie;
5) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących
warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;
6) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz
udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
7) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób
wykonujących zawód medyczny;
8) wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Autor: Ewa Urbińska, Tel: (32) 418 15 92 Fax: (32) 415 33 81, [email protected]
Odsłon: 6156, stan: aktualny
Data dodania: 2003-06-18 11:24
Ważne od: 2003-06-27 0:00
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 10:38


Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik