BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip

 

Ogłoszenia i przetargiWięcej informacji:
- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI\" 12.18
- Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI\" 12.18
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI\" 12.18
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 13.18
- Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K/02/2018
- Przetarg nieograniczony na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 14.18
- Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 14.18
- Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 13.18
- Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K/02/2018
- Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K.03.2018
- Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 14.18
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 13.18
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 14.18
- Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K/03/2018
- Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K.04.2018
- Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Racibórz K/04/2018
- Zapytanie ofertpowe na Dostawę kiełbasy śląskiej do grzania w ilości 3 500 kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ZAP.01.2019
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę kiełbasy śląskiej do grzania w ilości 3 500 kg dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ZAP.01.2019
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników - POJEMNIKI POTRÓJNE\" 01.19
- Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników - POJEMNIKI POTRÓJNE\" 01.19
- Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników - POJEMNIKI POTRÓJNE\" 01.19
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 02.19
- Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 02.19
- Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 02.19
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 02.19
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników - POJEMNIKI POTRÓJNE\" 01.19
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 1097912,70 złotych poprzez subrogację na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 KC.\" 03.19
- Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 1097912,70 złotych poprzez subrogację na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 KC.\" 03.19
- Pytania i odpowiedzi II do postępowania na \"Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 1097912,70 złotych poprzez subrogację na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 KC.\" 03.19
- Pytania i odpowiedzi III do postępowania na "Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 1097912,70 złotych poprzez subrogację na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 KC." 03.19
- Pytania i odpowiedzi IV do postępowania na \"Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 1097912,70 złotych poprzez subrogację na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 KC.\" 03.19
- Pytania i odpowiedzi V do postępowania na \"Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 1097912,70 złotych poprzez subrogację na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 KC.\" 03.19
- Przedłużenie terminu skłądania ofert w postępowaniu na \"Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 1097912,70 złotych poprzez subrogację na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 KC.\"
- Informacja z otwarcia ofert na \"Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 1097912,70 złotych poprzez subrogację na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 KC.\" 03.19Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik