BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip

 

Ogłoszenia i przetargiWięcej informacji:
- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawę roztworu 4% cytynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla RCKiK w Raciborzu\" 05.18
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu\" 02.18
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 06.18\"
- Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę roztworu 4% cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla RCKiK w Raciborzu" 05.18
- Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 06.18
- Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elekrtycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz w Terenowych Oddziałach w Rybniku, Wodzisłąwiu Śl. i Jastrzębiu Zd. ZAP.03.18
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu\" 07.18
- Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 06.18
- Pytania i odpowiedzi do postępowania na \"Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu\" 07.18
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elekrtycznych dla RCKiK w Raciborzu oraz w T. O.w Rybniku, Wodzisłąwiu Śl. i Jastrzębiu Zd." ZAP.03.18
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawę roztworu 4% cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla RCKiK w Raciborzu\" 05.18
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu\" 06.18
- Zaproszenie do złożenia oferty w postępowani-\" Konkursie na świadzcenie usług badań laboratoryjnych\" 01/K/2018
- Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu\" 07.18
- Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla RCKiK w Raciborzu\" 01.K.2018
- Zaproszenie do składania ofert na \"Świadczenie usług w zakresie świdczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w tym w Terenowych oddziałach\" ZAP.04.2018
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK ...\" 07.18
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Świadczenie usług w zakresie świdczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK w tym w Terenowych oddziałach\" ZAP.04.2018
- Ogłoszenie- zapytanie ofertowe na "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 330 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzierżawą ..ZAP.05.18
- Informacja z otwarcia ofert na \"Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 330 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzierżawą ..ZAP.05.18
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na \"Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 330 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzierżawą .ZA
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na \"Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku\" 08.18Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik