Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Pytania i odpowiedzi do zapytania na "Dostawę odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną ..." ZAP.04.2019

Załączniki

Pytanie i odpowiedzi.docx