Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie przetargu na "Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu" 12.19

Załączniki

Ogłoszenie 12.19 NR.docx

SIWZ 12.19.zip