Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie o przetagu na najem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności N.01.2019

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU.docx

Zał. nr 1 -Formularz ofertowy.docx

Zał.2 - Wzór umowy.doc