Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu" 12.19

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert.docx