Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na "Świadczenie usług w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych posiadanych przez RCKiK..."zap.03.2019

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc